ترازو آزمایشگاهی تامین و خدمات پس از فروش بدون محدودیت مدل و شرکت سازنده OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER PRECISA

فروش، تعمیرات، کالیبراسیون، تأمین قطعات یدکى ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال و ترازو رطوبت سنج بدون محدویت در مدل و شرکت سازنده OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER PRECISA

شرکت سازنده :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER PRECISA

توضیحات محصول

‎ترازو رطوبت سنج :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر ترازو رطوبت :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر ترازو :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎رطوبت سنج :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎ترازو :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎کالیبراسیون دما :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎قطعات ترازو رطوبت :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر انواع ترازو :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر ترازو :
PRECISA
‎تعمیر انواع ترازو :
‎آزمایشگاهی
‎تعمیر رطوبت سنج :
PRECISA
‎تعمیر رطوبت سنج :
METTLER
‎ترازو آزمایشگاهی :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎آنالیز رطوبت :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER

دی آزمون تعمیرگاه تجهیزات آزمایشگاهی،تعمیر اسپکتروفتومتر،تعمیر جذب اتمی،تعمیر ترازو رطوبت سنج،تعمیر سانتریفیوژ،تعمیر میکروسکوپ،سرویس اسپکتروفتومتر
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : مرکز سرویس و تعمیرات تخصصی تجهـیزات آزمایشگاهـی، تعمیر سیستمهای کروماتوگرافی، تعمیر سیستمهای اسپکتروسکوپی، تعمیر سیستمهای آنالیز حرارتی، تعمیر اولترا سانتریفیوژ، تعمیر اسپکتروفتومترUV - VIS ، تعمیر جذب اتمی، تعمیر GC، تعمیر دیپ فریزر، تعمیر ترازو آزمایشگاهی، تعمیر پلاریمتر، تعمیر رفراکتومتر، تعمیر ترازو رطوبت سنج، تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار، تعمیر فریز درایر، تعمیر فلیم فتومتر، تعمیر فلورسانس، تعمیر FTIR، تعمیر HPLC ، تعمیر GC ، تعمیر NMR ، تعمیر GC/MS، تعمیر ICP ، تعمیر XRF ، تعمیر XRD، تعمیر اتمیک ابزوربشن AAS
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-88882385
محصولات و خدمات